Provozní řád – Kosmetika – Salon Ma Belle

I. Identifikační údaje a podmínky činnosti

Provozovatel:  Pavlína Kašparová

                          Rohovládova Bělá 202, 533 43

                          Tel.: +420 739 310 796     

Oprávnění pro výkon činnosti: Kosmetické služby

 • Vzdělání: rekvalifikační kurz
 • Výpis z živnostenského rejstříku vydaný dne 24. 02. 2015
 • IČ: 03826465
 • Předmět podnikání: Kosmetické služby
 • Zdravotní průkaz vydán: 22. 04. 2015 MUDr. Ludvík Štorek

Název provozovny: Salon Ma Belle

Umístění provozovny: Rohovládova Bělá 202, 533 43

Poskytované služby: povrchové čištění, peeling, změkčení pleti, odstraňování komedonů, použití sér, masáž obličeje, krku a dekoltu, nanášení a smývání masek, nanášení krémů, formování obočí, depilace, barvení řas a obočí, líčení

Nabízené služby jsou prováděny vždy na zdravých jedincích a nenavozují léčebný proces.

Provozní doba: Po – Pá: dle objednávek  10h – 14h 17h-20h

Počet zaměstnaných osob celkem/ve směně: 1

Popis zařízení: prostory - čekárna, WC, provozovna kosmetiky, větrání přirozené okny, WC ventilátorem, osvětlení sdružené - denní, zářivky, kosmetická lampa, vytápění ústřední

Zásobování pitnou vodou: veřejný vodovod

II. Použití přístrojů a dalších zařízení

Přístrojové vybavení: žádné

Používané nástroje a pomůcky: ubrousky, buničité čtverečky, vatové tampony, buničitá vata, pinzeta, ochranné čepičky, čelenky, jednorázová prostěradla, jednorázové špachtle, plastové špachtle, misky, štětce, mycí houbičky.

Používané kosmetické prostředky: Janssen Cosmetics, GW Cosmetics GmbH (barvy na řasy a obočí ReflectoCil)

III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění

Kontraindikace:

Zákaz výkonů na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce – dle § 22 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Použité nástroje a pomůcky:

 • Nástroje kontaminované biologickým materiálem se nejprve dezinfikují dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, mechanicky očistí horkou vodou s přídavkem saponátu, osuší a sterilizují   
 • Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.
 • Postup při čištění a dezinfekci ostatních nástrojů a pomůcek: Pracovní nástroje a pomůcky se po použití, po každém zákazníkovi vždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.  
 • V případě kontaminace ploch a předmětů biologickým materiálem, se provede jejich okamžité překrytí mulem nebo vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního prostředku

Dezinfekční prostředky:

 • Pro zabránění vzniku rezistence mikrobů vůči dezinfekčnímu prostředku je prováděna pravidelná obměna dezinfekčních prostředků s  různými aktivními látkami.
 • Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky, např. ochranné rukavice. Dezinfekční přípravky se používají dle návodu výrobce. Je dodržována koncentrace a doba působení přípravku.
 • U dezinfekčních prostředků, přípravků v lékárničce a všech ostatních používaných kosmetických prostředků musí být dodržována doba použitelnosti uvedená na etiketě.
 • Lékárnička první pomoci je k dispozici a je vybavena: náplast, obvaz, dezinfekční prostředek na poraněnou kůži, oční voda, jednorázové rukavice, nůžky) pravidelně kontrolována a udržována podle doby expirace.

IV. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele

 • Pracovník - obsluha musí pečovat o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si musí omýt ruce v tekoucí teplé vodě s použitím mycího, příp. dezinfekčního prostředku a osušit papírovými ručníky, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.
 • Obsluha vykonává činnost v čistém pracovním oděvu a obuvi a neopouští provozovnu v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovní doby.
 • Osobní věci, občanský oděv a obuv jsou ukládány v šatně nebo ve vyhrazeném prostoru (např. dělená šatní skříň, denní kout), odděleně od pracovního oděvu a obuvi.
 • Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo zákazníka biologickým materiálem (krev) se kontaminované místo dezinfikuje přípravkem s virucidním účinkem.
 • Dále je třeba zamezit vstupu zvířat s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby nebo psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby se zdravotním postižením.
 • V provozovně nejsou skladovány věci a předměty nesouvisející s výkonem práce a je zde zakázáno kouřit.

V. Způsob zacházení s prádlem

 • Druhy používaného prádla: ručníky, prostěradlo na kosmetické lehátko, čelenky
 • Způsob praní prádla: zajišťováno provozovatelkou
 • Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je nepřípustné
 • Během poskytované služby je oděv zákazníka chráněn čistou rouškou, ručníkem nebo jednorázovým ubrouskem
 • Čisté prádlo: ručníky jsou uloženy v uzavřené skříňce v dostatečném množství, čisté prádlo uloženo odděleně od použitého prádla.
 • Použité prádlo je uloženo v omyvatelném dezinfikovatelném koši do jednorázového igelitového pytle na prádlo mimo prostory provozovny.

VI. Očista prostředí provozovny

Úklid:

 • Po ukončení obsluhy každého zákazníka je pracovní místo řádně očištěno.
 • Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečistění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko. Hygienické zařízení se uklízí s  použitím dezinfekčních prostředků (např. Savo, Incidur). V případě kontaminace ploch biologickým materiálem se okamžitě místo překryje mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede úklid s použitím dezinfekčního prostředku. Úklid všech prostor s použitím desinfekčního přípravku je prováděn nejméně jednou týdně.
 • Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny a uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení. Jsou uloženy samostatně – např. úklidová komora, samostatná skříň.

Odpad:

 • Komunální odpad je ukládán do odpadkové nádoby s víkem (odpadkový koš). Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1x denně s následnou očistou a dezinfekcí. Komunální odpad je ukládán do popelnice a odvážen dle svozového plánu.

Odpovědná osoba: Pavlína Kašparová

Vypracováno dne: 05. 05. 2015